Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Lipianach

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word  

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
 2. Załączniki:
  • kopia mapy ze wskazaniem budynku objętego wnioskiem
  • kopia pozwolenia na budowę  lub zaświadczenie o oddaniu budynku do  użytku

Komórka organizacyjna

Zespół ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.